Særlig info omkring covid-19 til dig der deltager i Face-it

Du har sagt ja til at deltage i Face-it, men har endnu ikke været til sundhedsundersøgelse:

  • Din undersøgelse kan være udskudt som følge af COVID-19, i så fald bliver du kontaktet af din undersøgelsesansvarlige

Du har været til første sundhedsundersøgelse og er tildelt det udvidede tilbud:

  • Du kontaktes af din sundhedsplejerske for nærmere aftale omkring det videre forløb

Du har været til første sundhedsundersøgelse og er tildelt det vanlige tilbud:

  • Du indkaldes til den afsluttende sundhedsundersøgelse, som kan være udskudt som følge af COVID-19

Du er i gang med det udvidede tilbud i Face-it:

  • Du aftaler med din projektsundhedsplejerske, hvordan I samarbejder fremover

  • Du indkaldes til den afsluttende sundhedsundersøgelse, som kan være udskudt som følge af COVID-19

Du er altid velkommen til at kontakte Face-it på telefon 2489 0764 for yderligere spørgsmål.

Forskningsprojekt med fokus på sundhedsfremmende for familier der har haft graviditetsdiabetes