Kontakt

Forskningsleder Helle Terkildsen Maindal

Projekttelefon: 2489 0764

E-mailfaceit.sdcc@regionh.dk

Følg os på Twitter   

Face-it projektet er forankret på Steno Diabetes Center Copenhagen, 2820 Gentofte, Danmark