Kontakt

Forskningsleder Helle Terkildsen Maindal

Projekttelefon: 2489 0764

E-mailfaceit.sdcc@regionh.dk