Publikationer

Systematisk litteraturgennemgang af interventioner, der sigter at fremme sundhedsadfærd blandt småbørnsfamilier samt anbefalinger til effektive strategier

Strategies to promote health behaviors in parents with small children - A systematic review and realist synthesis of behavioral interventions (Engelsk)

Publiceret: Obesity Reviews, November 2021

 

Anne Timm, Karoline Kragelund Nielsen, Lærke Jønck, Nanna Husted Jensen, Dorte Møller Jensen, Ole Nørregaard and  Helle Terkildsen Maindal.

Udvikling af Face-it projektet 

Systematically developing a family-based health promotion intervention for women with prior gestational diabetes based on evidence, theory and co-production: the Face-it study (Engelsk)

Publiceret: BMC Public Health, August 2021

 

Helle Terkildsen Maindal, Anne Timm, Inger Katrine Dahl-Petersen, Emma Davidsen, Line Hillersdal, Nanna Husted Jensen, Maja Thøgersen, Dorte Møller Jensen, Per Ovesen, Peter Damm, Ulla Kampmann, Christina Anne Vinter, Elisabeth Reinhardt Mathiasen and Karoline Kragelund Nielsen

 

 

 

 

Hvordan klarer familier med et lille barn sig under Corona sundhedskrisen?

En kvalitative undersøgelse af småbørns familiers oplevelser under Corona krisen (Dansk)

Publiceret: Sundhedsplejersken, April 2021

Nanna Husted Jensen, Elise Haubjerg Winther, Helle Terkildsen Maindal

Sundhedsprofessionelles perspektiver på det tværsektorielle behandlingsforløb for kvinder med graviditetsdiabetes under og efter graviditeten – et kvalitativt studie

Healthcare Professionals’ Perspectives on the Cross-Sectoral Treatment Pathway for Women with Gestational Diabetes during and after Pregnancy - A Qualitative Study (Engelsk)

Publiceret: Journal of Clinical Medicine, Februar 2021

Anne Timm, Karoline Kragelund Nielsen, Ulla Christensen, Helle Terkildsen Maindal

 

 

 

 

Evalueringsmål til interventionsstudier med henblik på at forebygge type 2 diabetes blandt kvinder med tidligere graviditetsdiabetes

Core outcome set for diabetes after pregnancy prevention across the life span: international Delphi study (Engelsk)

Publiceret: September 2020, BMJ Open Diabetes Research & Care

Nancy Wu, Sharleen O'Reilly, Karoline Kragelund Nielsen, Helle Terkildsen Maindal, Kaberi Dasgupta

 

 

Face-it projektet i

Diabetesforeningens behandlerblad

En sundhedsfremmende familiebaseret indsats - læs her

Publiceret: Juni 2020

Helle Terkildsen Maindal, Karoline Kragelund Nielsen, Inger Katrine Dahl-Petersen og Dorte Møller Jensen

Protokollen for Face-it studiet

Protocol for a randomised controlled trial of a co-produced, complex, health promotion intervention for women with prior gestational diabetes and their families: the Face-it study (Engelsk)
Publiceret: Februar 2020, Trials

 

Karoline Kragelund Nielsen, Inger Katrine Dahl-Petersen, Dorte Møller Jensen, Per Ovesen, Peter Damm, Nanna Husted Jensen, Maja Thøgersen, Anne Timm, Line Hillersdal, Ulla Kampmann, Christina Anne Vinter, Elisabeth Reinhardt Mathiesen, Helle Terkildsen Maindal & On behalf of the Face-it Study Group

Systematisk review af effektmål for interventionsstudier med henblik på at forebygge type 2 diabetes blandt kvinder med tidligere graviditetsdiabetes

Diabetes after pregnancy prevention trials: Systematic review for core outcome set development (Engelsk)

Publiceret: December 2019, Maternity & Child Nutrition

Sharleen O'Reilly, Yvonne Leonard, Kaberi Dasgupta, Helle Terkildsen Maindal

En undersøgelse af danske kvinders oplevelser af at have haft graviditetsdiabetes

What is the postpartum experience of Danish women following gestational diabetes? A qualitative exploration (Engelsk)

Publiceret: Juni 2017, Scandinavian Journal of Caring Sciences

Line Svensson, Karoline Kragelund Nielsen, Helle Terkildsen Maindal

Opdateres løbende med nye publikationer fra Face-it

timm et al 2021.PNG
Maindal et al 2021 forside.PNG
corona artikel.PNG
Timm et al 2021.PNG
COS-DAP artikel.PNG
face-it diabetesforeningen.PNG
protokol artikel.PNG
artikel_1.PNG
Svensson et al 2017.PNG